Hi cả lớp,

Lớp mình lưu tài liệu ở mấy link này để chúng ta tham khảo học dần dần nhé.

1/ IELTS-Speaking-Part-1-Topics-Questions

2/ SPEAKING

3/ TEST

4/ IELTS+Speaking+Part+2_Simon

5/ Writing Task 1

6/ IELTS Writing Task 1 – Thay Vinh IELTS (Public version) (1)

7/ IELTS Writing Recent Actual Tests 2015 – updating…-2

8/ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI IELTS SPEAKING PART 2 (T6-8-2015)

9/ Ideas-for-IELTS-topics-Simon

10/ The Complete Solution IELTS Writing

Advertisements