Các em ơi, cô trò mình sẽ làm quyển từ vựng này nhé.

Mỗi tuần 1 unit.

Hôm nay học unit 1 nhé

Cô Chung

Vocabulary

Advertisements