Search

Cô Chung Anh Văn

Category

IELTS

Các em trình bày một biểu đồ tự chọn cho Writing part 1

writing-task-1-simons-band-9-collection

Advertisements

Kiểm tra từ vựng ngày 11/9/2016

kiem-tra-tu-vung-ngay-11-thang-9-2016

00010002000300040005000600070008000900100011001200130014

Cách dùng Modal verbs

modal-verbs-trang-tinh1-2

000100020003

Kiem tra tu vung ngay 1/9

Kiem tra tu vung lop IELTS

kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-01kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-03kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-04kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-05kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-06kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-07kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-08kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-09kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-10kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-11kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-12kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-13kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-14kiem-tra-tu-vung-lop-ielts-15

Từ vựng bài nghe IELTS số 1

Nghĩa và phát âm của từ vựng

DỰA TRÊN NGHĨA CỦA BÀI NGHE 

Nghĩa và phát âm của từ vựng-01Nghĩa và phát âm của từ vựng-02Nghĩa và phát âm của từ vựng-03Nghĩa và phát âm của từ vựng-04Nghĩa và phát âm của từ vựng-05Nghĩa và phát âm của từ vựng-06Nghĩa và phát âm của từ vựng-07Nghĩa và phát âm của từ vựng-08Nghĩa và phát âm của từ vựng-09Nghĩa và phát âm của từ vựng-10Nghĩa và phát âm của từ vựng-11Nghĩa và phát âm của từ vựng-12Nghĩa và phát âm của từ vựng-13Nghĩa và phát âm của từ vựng-14Nghĩa và phát âm của từ vựng-15Nghĩa và phát âm của từ vựng-16Nghĩa và phát âm của từ vựng-17Nghĩa và phát âm của từ vựng-18Nghĩa và phát âm của từ vựng-19Nghĩa và phát âm của từ vựng-20Nghĩa và phát âm của từ vựng-21Nghĩa và phát âm của từ vựng-22Nghĩa và phát âm của từ vựng-23Nghĩa và phát âm của từ vựng-24Nghĩa và phát âm của từ vựng-25Nghĩa và phát âm của từ vựng-26Nghĩa và phát âm của từ vựng-27Nghĩa và phát âm của từ vựng-28Nghĩa và phát âm của từ vựng-29Nghĩa và phát âm của từ vựng-30Nghĩa và phát âm của từ vựng-31Nghĩa và phát âm của từ vựng-32Nghĩa và phát âm của từ vựng-33Nghĩa và phát âm của từ vựng-34

Vocabulary – Mỗi tuần 1 unit

file-page3file-page4file-page5file-page6file-page7file-page8file-page9file-page10file-page11file-page12file-page13file-page14file-page15file-page16file-page17file-page18file-page19file-page20file-page21file-page22file-page23file-page24file-page25file-page26file-page27file-page28file-page29file-page30file-page31file-page32file-page33file-page34file-page35file-page36file-page37file-page38file-page39file-page40file-page41file-page42file-page43file-page44file-page45file-page46file-page47file-page48file-page49file-page50file-page51file-page52file-page53file-page54file-page55file-page56file-page57file-page58file-page59file-page60file-page61file-page62file-page63file-page64

Protected: Vocabulary – book 1 – Key

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Từ vựng

Các em ơi, cô trò mình sẽ làm quyển từ vựng này nhé.

Mỗi tuần 1 unit.

Hôm nay học unit 1 nhé

Cô Chung

Vocabulary

IELTS

 

Hi cả lớp,

Lớp mình lưu tài liệu ở mấy link này để chúng ta tham khảo học dần dần nhé.

1/ IELTS-Speaking-Part-1-Topics-Questions

2/ SPEAKING

3/ TEST

4/ IELTS+Speaking+Part+2_Simon

5/ Writing Task 1

6/ IELTS Writing Task 1 – Thay Vinh IELTS (Public version) (1)

7/ IELTS Writing Recent Actual Tests 2015 – updating…-2

8/ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN BÀI IELTS SPEAKING PART 2 (T6-8-2015)

9/ Ideas-for-IELTS-topics-Simon

10/ The Complete Solution IELTS Writing

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑